Her kan du søge om optagelse i Lærernes a-kasse. Du kan også søge overflytning fra en anden a-kasse.

Ansøgning om medlemskab

Lærernes a-kasse

I arbejdsløshedskassen har man ret til at blive optaget som medlem, hvis du opfylder lovens almindelige betingelser for medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Jeg ønsker studiemedlemskabJeg er nyuddannet og ledigJeg er nyuddannet og i fuldtidsarbejde som lønmodtagerJeg er lønmodtagerJeg er ledigJeg er gået på efterlønJeg er værnepligtig, borgmester, rådmand eller lign.

Du kan kun blive optaget som ledig i vores a-kasse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse.

Som selvstændig kan du kun bruge denne elektroniske optagelse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en anden a-kasse, så vil vi i stedet bede dig om at udfylde en særlig optagelsesblanket.

Denne blanket kan desværre ikke indsendes elektronisk. Print, udfyld og send den til:

Lærernes a-kasse
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Telefon: 70 10 00 18
E-mail: dlfa@dlfa.dk

JaNej

Du opfylder desværre ikke umiddelbart betingelserne for at blive fritaget for at betale kontingent. Kontakt evt. a-kassen og hør nærmere.

JaNej

Du opfylder desværre ikke umiddelbart betingelserne for at blive fritaget for at betale kontingent. Kontakt evt. a-kassen og hør nærmere.

JaNej
JaNej

Kontakt venligst Kommunikation og Sprog, hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående udsagn. Telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.

For praktiserende translatører gælder særlige regler. Kontakt venligst Kommunikation og Sprog på telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.

JaNej
JaNej

Kontakt venligst Kommunikation og Sprog, hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående udsagn. Telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.

I arbejdsløshedskassen har man ret til at blive optaget som medlem, hvis du opfylder lovens almindelige betingelser for medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Du kan kun blive optaget som ledig i vores a-kasse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse.

Som selvstændig kan du kun bruge denne elektroniske optagelse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en anden a-kasse, så vil vi i stedet bede dig om at udfylde en særlig optagelsesblanket.

Denne blanket kan desværre ikke indsendes elektronisk. Print, udfyld og send den til:

Lærernes a-kasse
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Telefon: 70 10 00 18
E-mail: dlfa@dlfa.dk

For praktiserende translatører gælder særlige regler. Kontakt venligst Kommunikation og Sprog på telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.